Angry Cat Shot

Full Screen

description

Quan sát khả năng và sự đoán của bạn tốt ra sao sẽ có thể hoàn thành toàn bộ trong trò chơi Angry Cat Shot này. Hãy cố gắng vượt qua từng cấp độ với những điểm cao nhất có thể!

controlsguide

Click, hold, drag Left-mouse to make a perfect shot!